viernes, 20 de enero de 2012

Tot Fuster

Per primera vegada el més essencial de l’obra del gran escriptor de Sueca es presenta aplegat, i amb molts textos que són una autèntica revelació.

L’aparició d’aquests dos volums, que es presenten com una unitat sota el títol d’Assaig, és una ocasió de festa grossa. El primer dels dos volums conté tots els llibres d’aquest gènere que Fuster va publicar en vida: El descrèdit de la realitat, Les originalitats, Tres notes marginals, Diccionari per a ociosos, L’home, mesura de totes les coses, Examen de consciència, Babels i Babilònies i Sagitari, més dotze textos aplegats sota el títol “Assaig dispers”.

El segon volum comprèn tot l’assaig seriat, és a dir aquells articles que Fuster va publicar en un gran nombre de diaris i revistes sota una mateixa rúbrica de secció: “Restriccions mentals”; “Passar el dia, empènyer l’any”; “Notícies del sud”; “Notes d’un desficiós”; “Entre l’espasa i la paret”; “Una dotzena justa” i “Digestions temporals”. Són prop de mil pàgines mai abans recollides en llibre, que ha calgut inventariar i transcriure, i que constitueixen una aportació fonamental a la difusió de l’obra fusteriana.

Tots dos volums es completen amb un apèndix dels curadors, que donen clarícies sobre les fonts dels textos i, quan és necessari, els anoten.

Disponible en Librería Soriano: "Obra completa de Joan Fuster. Assaig", Joan Fuster. Edicions 62 i Universitat de València 2012. 2 volums. 95'00€


No hay comentarios:

Publicar un comentario